Separacja

Adwokat Michał Słomka
Adwokat Michał Słomka

Rozwód nieodłącznie wiąże się z zupełnym i trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego. Z kolei zupełny, choć nietrwały rozkład może przyczynić się zastosowania przez sąd zupełnie innej instytucji, jaką jest separacja. Powszechnie przyjęło się, że polega ona na czasowym rozdzieleniu małżonków, tak aby każde z nich miało czas na przemyślenie sensu dalszego istnienia ich związku. Sądy mają pełne prawo do orzekania separacji, ale tylko w konkretnych warunkach.

Jak wyglądają sprawy separacyjne?

Separacja może być orzeczona już na etapie toczącego się postępowania rozwodowego. Złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa nie jest jednak konieczne do tego, aby można było doprowadzić do separacji. Prawo przewiduje bowiem w tym zakresie możliwość założenia odrębnej sprawy sądowej – nakierowanej wyłącznie na czasowe rozdzielenie małżonków

W tym celu, stosowne postępowanie jest inicjowane albo przez złożenie odpowiedniego pozwu albo wniosku. Pozew o separację pojawi się, gdy pomiędzy stronami istnieje spór. Jeśli małżonkowie są jednak zgodni co do czasowego rozstania, koniecznym będzie złożenie wniosku. Pamiętajmy, że separacji może żądać nawet jeden z małżonków, nie ma więc konieczności współdziałania w tym zakresie obojga z nich.

Niezależnie od tego, w jakim trybie zostanie orzeczona separacja (spornym lub bezspornym), niesie ona ze sobą zawsze takie same skutki. Pomiędzy stronami powstaje wtedy m.in. rozdzielność majątkowa, wyłączenie od wzajemnego dziedziczenia, obowiązek pomocy, brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa.

Zasadniczą różnicą pomiędzy rozwodem i separacją jest to, że przy separacji żadna ze stron nie może zawrzeć nowego małżeństwa (małżeństwo bowiem istnieje w dalszym ciągu).

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym jesteśmy w stanie zaoferować Państwu profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących separacji – zarówno poprzez udzielenie merytorycznych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, jak i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Najczęściej zadawane pytania

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uzyskasz u nas fachową i kompleksową pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, dotyczących separacji, alimentacyjnych, a także z zakresu władzy rodzicielskiej.

Nasza kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi prawne, wśród których znajdują się m.in. reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów.

Cena świadczonych przez nas usług uzależniona jest od rodzaju i skomplikowania danej sprawy. Wiele zależy także od zakresu pomocy, której żąda klient. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie.

Pierwsza wizyta w kancelarii wymaga dokładnego opisania stanu faktycznego – im więcej informacji zostanie przedstawionych adwokatowi, tym większa szansa na obranie przez niego skutecznej strategii procesowej. Podczas konsultacji warto zabrać ze sobą dokumenty, które wiążą się z daną sprawą – nie jest natomiast konieczne, aby klient stawiał się w sprawie ze wszystkimi świadkami czy stronami sprawy.

Każdy klient, który decyduje się skorzystać z naszej pomocy musi ujawnić wszystkie informacje dotyczące danej sprawy – tylko w ten sposób adwokat może obrać skuteczną linię działania. Klient musi także pozostawać w kontakcie z kancelarią, informować o wszelkich zmianach i przeszkodach pojawiających się w sprawie, a także terminowo regulować wynagrodzenie adwokata i wszelkie konieczne opłaty sądowe lub urzędowe.

Czas trwania danej sprawy jest uzależniony od jej rodzaju oraz skomplikowania (prawdopodobne terminy są podawane na konsultacjach z klientem). Wiele w tym zakresie zależy także od tego czy trafi ona do sądu oraz jakie stanowisko obierze strona przeciwna. W przypadku porad prawnych i sporządzania umów – czas świadczenia takich usług jest stosunkowo krótki. Jeśli chodzi o reprezentację przed sądem i całościowe poprowadzenie sprawy klienta, czas ten ulega wydłużeniu.

Żadna kancelaria, radcowska lub adwokacka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej, nie może zagwarantować 100% sukcesu swojemu klientowi. Wygranie sprawy zależy od wielu różnych czynników, na które nie zawsze można wpłynąć. Ze swojej strony gwarantujemy Państwu fachowe podejście do każdej sprawy oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Nie, adwokat może co prawa reprezentować swojego klienta przed sądami oraz organami administracji państwowej, jednak konieczność opłacenia kosztów sądowych oraz urzędowych spoczywa wyłącznie na kliencie (dotyczy to np. opłaty sądowej od wniesionego pozwu czy opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi).

Adwokat Rozwód

Od ponad 11 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne