Powszechnie przyjęło się, że separacja polega na czasowym rozdzieleniu małżonków, tak aby każde z nich miało czas na przemyślenie sensu dalszego istnienia ich związku. Sądy mają pełne prawo do orzekania separacji, ale tylko w konkretnych warunkach.

Jak wyglądają sprawy separacyjne?

Separacja może być orzeczona już na etapie toczącego się postępowania rozwodowego.

Złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa nie jest jednak konieczne do tego, aby można było doprowadzić do separacji. Prawo przewiduje bowiem w tym zakresie możliwość założenia odrębnej sprawy sądowej – nakierowanej wyłącznie na czasowe rozdzielenie małżonków. W tym celu, stosowne postępowanie jest inicjowane albo przez złożenie odpowiedniego pozwu albo wniosku.

Pozew o separację pojawi się, gdy pomiędzy stronami istnieje spór. Jeśli małżonkowie są jednak zgodni co do czasowego rozstania, koniecznym będzie złożenie wniosku.

Pamiętajmy, że separacji może żądać nawet jeden z małżonków, nie ma więc konieczności współdziałania w tym zakresie obojga z nich.

Niezależnie od tego, w jakim trybie zostanie orzeczona separacja (spornym lub bezspornym), niesie ona ze sobą zawsze takie same skutki. Pomiędzy stronami powstaje wtedy m.in. rozdzielność majątkowa, wyłączenie od wzajemnego dziedziczenia, obowiązek pomocy, brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa.

Zasadniczą różnicą pomiędzy rozwodem i separacją jest to, że przy separacji żadna ze stron nie może zawrzeć nowego małżeństwa (małżeństwo bowiem istnieje w dalszym ciągu).

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym jesteśmy w stanie zaoferować Państwu profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących separacji – zarówno poprzez udzielenie merytorycznych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, jak i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].