Prawo rodzinne

Adwokat Michał Słomka
Adwokat Michał Słomka

Prawo rodzinne reguluje szeroko rozumiane stosunki prawne pojawiające się w rodzinie – zarówno te o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Jest to w zasadzie bardzo istotna dziedzina prawa, o czym świadczy chociażby jej uregulowanie w odrębnym Kodeksie.

Ilość spraw, które mogą pojawić się w ramach prawa rodzinnego jest bardzo duża. Do najczęściej spotykanych należą jednak:

  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawy o podział majątku wspólnego,
  • sprawy dotyczące separacji,
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • sprawy z zakresu ustalenia kontaktów z dziećmi,
  • sprawy o przysposobienie,
  • sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Prawo rodzinne obejmuje bardzo delikatny zakres spraw, w których nierzadko pojawiają się małoletnie dzieci i kwestie finansowe. Strony takich postępowań równie często pozostają ze sobą w konflikcie i z reguły nie mają dostatecznej wiedzy jak prawidłowo i bez zbędnych kosztów sprostać wszystkim formalnościom.

Każdy przypadek jest ze swej natury inny – nie istnieją zatem rozwiązania, które będą pasowały do każdej sytuacji. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że prawo rodzinne regulowane jest w wielu różnych ustawach, nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Szeroka znajomość delikatnych i skomplikowanych zagadnień jest zatem niezbędna, aby osiągnąć sukces czy to na sali sądowej, czy poza nią, np. w ramach zawartej ugody lub stosownej umowy.

Jako kancelaria specjalizująca się w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu nasze wieloletnie doświadczenie przy prowadzeniu różnego rodzaju spraw z tej właśnie dziedziny. Podpowiemy jak prawidłowo sporządzić pozew lub wniosek, jakie opłaty wiążą się z założeniem sprawy w sądzie, udzielimy wszystkich niezbędnych porad prawnych, obierzemy skuteczną taktykę procesową i pomożemy na sali sądowej.

Najczęściej zadawane pytania

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uzyskasz u nas fachową i kompleksową pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, dotyczących separacji, alimentacyjnych, a także z zakresu władzy rodzicielskiej.

Nasza kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi prawne, wśród których znajdują się m.in. reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów.

Cena świadczonych przez nas usług uzależniona jest od rodzaju i skomplikowania danej sprawy. Wiele zależy także od zakresu pomocy, której żąda klient. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie.

Pierwsza wizyta w kancelarii wymaga dokładnego opisania stanu faktycznego – im więcej informacji zostanie przedstawionych adwokatowi, tym większa szansa na obranie przez niego skutecznej strategii procesowej. Podczas konsultacji warto zabrać ze sobą dokumenty, które wiążą się z daną sprawą – nie jest natomiast konieczne, aby klient stawiał się w sprawie ze wszystkimi świadkami czy stronami sprawy.

Każdy klient, który decyduje się skorzystać z naszej pomocy musi ujawnić wszystkie informacje dotyczące danej sprawy – tylko w ten sposób adwokat może obrać skuteczną linię działania. Klient musi także pozostawać w kontakcie z kancelarią, informować o wszelkich zmianach i przeszkodach pojawiających się w sprawie, a także terminowo regulować wynagrodzenie adwokata i wszelkie konieczne opłaty sądowe lub urzędowe.

Czas trwania danej sprawy jest uzależniony od jej rodzaju oraz skomplikowania (prawdopodobne terminy są podawane na konsultacjach z klientem). Wiele w tym zakresie zależy także od tego czy trafi ona do sądu oraz jakie stanowisko obierze strona przeciwna. W przypadku porad prawnych i sporządzania umów – czas świadczenia takich usług jest stosunkowo krótki. Jeśli chodzi o reprezentację przed sądem i całościowe poprowadzenie sprawy klienta, czas ten ulega wydłużeniu.

Żadna kancelaria, radcowska lub adwokacka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej, nie może zagwarantować 100% sukcesu swojemu klientowi. Wygranie sprawy zależy od wielu różnych czynników, na które nie zawsze można wpłynąć. Ze swojej strony gwarantujemy Państwu fachowe podejście do każdej sprawy oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Nie, adwokat może co prawa reprezentować swojego klienta przed sądami oraz organami administracji państwowej, jednak konieczność opłacenia kosztów sądowych oraz urzędowych spoczywa wyłącznie na kliencie (dotyczy to np. opłaty sądowej od wniesionego pozwu czy opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi).

Adwokat Rozwód

Od ponad 11 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne