Prawo rodzinne reguluje szeroko rozumiane stosunki prawne pojawiające się w rodzinie – zarówno te o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Jest to w zasadzie bardzo istotna dziedzina prawa, o czym świadczy chociażby jej uregulowanie w odrębnym Kodeksie.

Prawo rodzinne obejmuje bardzo delikatny zakres spraw, w których nierzadko pojawiają się małoletnie dzieci i kwestie finansowe. Strony takich postępowań równie często pozostają ze sobą w konflikcie i z reguły nie mają dostatecznej wiedzy jak prawidłowo i bez zbędnych kosztów sprostać wszystkim formalnościom.

Każdy przypadek jest ze swej natury inny – nie istnieją zatem rozwiązania, które będą pasowały do każdej sytuacji.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że prawo rodzinne regulowane jest w wielu różnych ustawach, nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Szeroka znajomość delikatnych i skomplikowanych zagadnień jest zatem niezbędna, aby osiągnąć sukces czy to na sali sądowej, czy poza nią, np. w ramach zawartej ugody lub stosownej umowy.

Jako kancelaria specjalizująca się w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu nasze wieloletnie doświadczenie przy prowadzeniu różnego rodzaju spraw z tej właśnie dziedziny.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].