Zawarcie małżeństwa oznacza na gruncie prawa polskiego, że pomiędzy małżonkami powstaje co do zasady tzw. ustawowa wspólność majątkowa.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed zawarciem związku, jak również i w trakcie jego trwania, zawarta została stosowna umowa majątkowa, która może skutkować brakiem majątku wspólnego. Umowa taka jest powszechnie określana mianem intercyzy. W zdecydowanej większości przypadków w polskich małżeństwach istnieje jednak ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Wraz z rozwodem pojawia się konieczność podzielenia wspólnego majątku – praktyka pokazuje, że nie jest to aż tak prosta sprawa.

Podział majątku niewątpliwe wiąże się z pojęciem rozwodu, jednak nie oznacza to, że ta kwestia zawsze pojawia się w postępowaniu o rozwiązanie małżeństwa. W dużej mierze podział majątku jest bowiem dokonywany dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, tzn. w ramach odrębnej sprawy.

Sprawy o podział majątku w Krakowie

Podział majątku dokonywany w trakcie postępowania rozwodowego nie jest częstym przypadkiem, a wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim czas trwania takiej sprawy. W rzeczywistości rozwód wraz z podziałem majątku może potrwać nawet o kilka lat dłużej, niż gdyby strony zdecydowały się na sam rozwód.

Dokonywanie podziału dopiero po rozwiązaniu małżeństwa jest dużo praktyczniejsze i szybsze. Może odbyć się on przy tzw. porozumieniu stron, jak i w sytuacji, gdy istnieje konflikt pomiędzy byłymi małżonkami.

Jako kancelaria świadcząca od wielu lat usługi w ramach spraw z zakresu podziału majątku, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełne merytoryczne wsparcie w tej kwestii. Podpowiemy jak najskuteczniej i najszybciej dokonać podziału majątku wspólnego – nasze doświadczenie pomaga w doborze najwłaściwszej taktyki procesowej.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].