Podział majątku

Adwokat Michał Słomka
Adwokat Michał Słomka

Zawarcie małżeństwa oznacza na gruncie prawa polskiego, że pomiędzy małżonkami powstaje co do zasady tzw. ustawowa wspólność majątkowa.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed zawarciem związku, jak również i w trakcie jego trwania, zawarta została stosowna umowa majątkowa, która może skutkować brakiem majątku wspólnego. Umowa taka jest powszechnie określana mianem intercyzy.

W zdecydowanej większości przypadków w polskich małżeństwach istnieje jednak ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Wraz z rozwodem pojawia się konieczność podzielenia wspólnego majątku – praktyka pokazuje, że nie jest to aż tak prosta sprawa. W związku z tym, adwokat od podziału majątku jest tutaj niezbędny.

Podział majątku niewątpliwe wiąże się z pojęciem rozwodu, jednak nie oznacza to, że ta kwestia zawsze pojawia się w postępowaniu o rozwiązanie małżeństwa. W dużej mierze podział majątku jest bowiem dokonywany dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, tzn. w ramach odrębnej sprawy.

Sprawy majątkowe

Podział majątku dokonywany w trakcie postępowania rozwodowego nie jest częstym przypadkiem, a wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim czas trwania takiej sprawy. W rzeczywistości rozwód wraz z podziałem majątku może potrwać nawet o kilka lat dłużej, niż gdyby strony zdecydowały się na sam rozwód.

Dokonywanie podziału dopiero po rozwiązaniu małżeństwa jest dużo praktyczniejsze i szybsze. Może odbyć się on przy tzw. porozumieniu stron, jak i w sytuacji, gdy istnieje konflikt pomiędzy byłymi małżonkami.

Znacząca jest tutaj pomoc profesjonalisty, dlatego jeśli chodzi o podział majątku, dobry adwokat jest kluczowy.

Jako kancelaria świadcząca od wielu lat usługi w ramach spraw z zakresu podziału majątku, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełne merytoryczne wsparcie w tej kwestii. Podpowiemy jak najskuteczniej i najszybciej dokonać podziału majątku wspólnego – nasze doświadczenie pomaga w doborze najwłaściwszej taktyki procesowej.

Najczęściej zadawane pytania

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uzyskasz u nas fachową i kompleksową pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, dotyczących separacji, alimentacyjnych, a także z zakresu władzy rodzicielskiej.

Nasza kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi prawne, wśród których znajdują się m.in. reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów.

Cena świadczonych przez nas usług uzależniona jest od rodzaju i skomplikowania danej sprawy. Wiele zależy także od zakresu pomocy, której żąda klient. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie.

Pierwsza wizyta w kancelarii wymaga dokładnego opisania stanu faktycznego – im więcej informacji zostanie przedstawionych adwokatowi, tym większa szansa na obranie przez niego skutecznej strategii procesowej. Podczas konsultacji warto zabrać ze sobą dokumenty, które wiążą się z daną sprawą – nie jest natomiast konieczne, aby klient stawiał się w sprawie ze wszystkimi świadkami czy stronami sprawy.

Każdy klient, który decyduje się skorzystać z naszej pomocy musi ujawnić wszystkie informacje dotyczące danej sprawy – tylko w ten sposób adwokat może obrać skuteczną linię działania. Klient musi także pozostawać w kontakcie z kancelarią, informować o wszelkich zmianach i przeszkodach pojawiających się w sprawie, a także terminowo regulować wynagrodzenie adwokata i wszelkie konieczne opłaty sądowe lub urzędowe.

Czas trwania danej sprawy jest uzależniony od jej rodzaju oraz skomplikowania (prawdopodobne terminy są podawane na konsultacjach z klientem). Wiele w tym zakresie zależy także od tego czy trafi ona do sądu oraz jakie stanowisko obierze strona przeciwna. W przypadku porad prawnych i sporządzania umów – czas świadczenia takich usług jest stosunkowo krótki. Jeśli chodzi o reprezentację przed sądem i całościowe poprowadzenie sprawy klienta, czas ten ulega wydłużeniu.

Żadna kancelaria, radcowska lub adwokacka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej, nie może zagwarantować 100% sukcesu swojemu klientowi. Wygranie sprawy zależy od wielu różnych czynników, na które nie zawsze można wpłynąć. Ze swojej strony gwarantujemy Państwu fachowe podejście do każdej sprawy oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Nie, adwokat może co prawa reprezentować swojego klienta przed sądami oraz organami administracji państwowej, jednak konieczność opłacenia kosztów sądowych oraz urzędowych spoczywa wyłącznie na kliencie (dotyczy to np. opłaty sądowej od wniesionego pozwu czy opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi).

Adwokat Rozwód

Od ponad 11 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne