Według obecnych przepisów, rozwiązanie małżeństwa w Polsce może nastąpić wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Uzyskanie takiego orzeczenia wymaga jednak od małżonków uczestnictwa w konkretnym postępowaniu. Nawet zgodna wola stron, co do konieczności rozwodu nie zawsze będzie jednak dla sądu wystarczająca.

Trudności przysparzają także spory małżonków, obecność małoletnich dzieci, kwestie alimentacyjne, a niekiedy również i majątek wspólny przeznaczony do podziału. Wszystko to sprawia, że rozwód w Polsce zazwyczaj kojarzy się z długim oczekiwaniem, wysokimi kosztami oraz koniecznością wynajęcia adwokata.

Na czym polega pomoc adwokata rozwodowego?

Rozwód wiąże się z wieloma różnymi formalnościami. Wśród wielu spraw, które trzeba załatwić będzie sporządzenie prawidłowego pozwu, wniesienie stosownej opłaty, wskazanie właściwych wniosków dowodowych, czy wreszcie obranie prawidłowej taktyki na sali sądowej.

Im bardziej złożona będzie dana sprawa, tym potrzeba większego doświadczenia procesowego (a takie może zagwarantować wyłącznie profesjonalny pełnomocnik).

Z rozwodem bardzo często wiąże się również kwestia ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli strony chcą się rozstać w zgodzie i nie wnoszą o wydanie wyroku z orzekaniem o winie, sprawa powinna być załatwiona w miarę szybko (czasami nawet i po przeprowadzeniu kilku rozpraw).

Dużo gorzej będzie, gdy małżonkowie wzajemnie oskarżają się o rozpad ich związku. Praktyka pokazuje, że w takich sytuacjach prawie wszystkie sprawy toczą się z udziałem adwokata.

Doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pomaga nie tylko w sprawnym przejściu przez całe postępowanie sądowe, ale także w uzyskaniu wyroku o odpowiedniej treści.

Orzeczenie winy tylko jednego z małżonków wiąże się z bowiem różnymi skutkami prawnymi, takimi jak choćby kwestia ewentualnej alimentacji dla drugiej (wygrywającej) strony.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].