Alimenty

Adwokat Michał Słomka
Adwokat Michał Słomka

Sprawy rozwodowe bardzo często wiążą się z alimentami. Mowa tu nie tylko o środkach utrzymania dla małoletnich dzieci (choć te pojawiają się najczęściej), ale także i dla osób dorosłych. Obecne przepisy przewidują prawo do alimentów dla drugiego z byłych małżonków.

Wiele w tej kwestii zależy jednak od ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli bowiem jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego – chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Dlatego jeśli chodzi o alimenty prawnik musi być osobą biegłą, doświadczoną i kompetentną.

Jak uzyskać prawo do alimentów?

Prawo do otrzymywania alimentów nie oznacza, że sąd uwzględnia je z urzędu w każdej sprawie rozwodowej. Niezbędny w tym celu jest odpowiedni wniosek umieszczany w pozwie rozwodowym. O alimenty można walczyć na różne sposoby – można dochodzić ich także poza takim postępowaniem – rozwód nie jest więc konieczny, aby zainteresowany uzyskał dla siebie lub swojego dziecka odpowiednie środki utrzymania.

Podstawowym problemem pojawiającym się w każdej sprawie alimentacyjnej jest ustalenie konkretnej kwoty, którą chce się otrzymywać.

W praktyce wiele w tej kwestii zależy od potrzeb osoby, wobec której alimenty mają być płacone. Możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji także są w tej kwestii istotne. Równie ważne jest wskazanie odpowiednich dokumentów oraz stosownego uzasadnienia – ich zadaniem jest przekonanie sądu o zasadności alimentów.

Sam wniosek o przyznanie alimentów, nawet najlepiej napisany, nigdy nie będzie wystarczającym argumentem dla sądu. Prawidłowe ustalenie wysokości alimentów zależy od konkretnej sprawy i wielu zróżnicowanych czynników.

Nasza kancelaria z łatwością pomoże nie tylko w sporządzeniu odpowiednich dokumentów pozwalających uzyskać świadczenia alimentacyjne (czy to w ramach postępowania rozwodowego, czy też poza nim), ale także doradzi, jak wysokich świadczeń mogą Państwo dochodzić od zobowiązanego. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wsparcie na każdym etapie postępowania alimentacyjnego.

Najczęściej zadawane pytania

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uzyskasz u nas fachową i kompleksową pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, dotyczących separacji, alimentacyjnych, a także z zakresu władzy rodzicielskiej.

Nasza kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi prawne, wśród których znajdują się m.in. reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów.

Cena świadczonych przez nas usług uzależniona jest od rodzaju i skomplikowania danej sprawy. Wiele zależy także od zakresu pomocy, której żąda klient. Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie.

Pierwsza wizyta w kancelarii wymaga dokładnego opisania stanu faktycznego – im więcej informacji zostanie przedstawionych adwokatowi, tym większa szansa na obranie przez niego skutecznej strategii procesowej. Podczas konsultacji warto zabrać ze sobą dokumenty, które wiążą się z daną sprawą – nie jest natomiast konieczne, aby klient stawiał się w sprawie ze wszystkimi świadkami czy stronami sprawy.

Każdy klient, który decyduje się skorzystać z naszej pomocy musi ujawnić wszystkie informacje dotyczące danej sprawy – tylko w ten sposób adwokat może obrać skuteczną linię działania. Klient musi także pozostawać w kontakcie z kancelarią, informować o wszelkich zmianach i przeszkodach pojawiających się w sprawie, a także terminowo regulować wynagrodzenie adwokata i wszelkie konieczne opłaty sądowe lub urzędowe.

Czas trwania danej sprawy jest uzależniony od jej rodzaju oraz skomplikowania (prawdopodobne terminy są podawane na konsultacjach z klientem). Wiele w tym zakresie zależy także od tego czy trafi ona do sądu oraz jakie stanowisko obierze strona przeciwna. W przypadku porad prawnych i sporządzania umów – czas świadczenia takich usług jest stosunkowo krótki. Jeśli chodzi o reprezentację przed sądem i całościowe poprowadzenie sprawy klienta, czas ten ulega wydłużeniu.

Żadna kancelaria, radcowska lub adwokacka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej, nie może zagwarantować 100% sukcesu swojemu klientowi. Wygranie sprawy zależy od wielu różnych czynników, na które nie zawsze można wpłynąć. Ze swojej strony gwarantujemy Państwu fachowe podejście do każdej sprawy oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Nie, adwokat może co prawa reprezentować swojego klienta przed sądami oraz organami administracji państwowej, jednak konieczność opłacenia kosztów sądowych oraz urzędowych spoczywa wyłącznie na kliencie (dotyczy to np. opłaty sądowej od wniesionego pozwu czy opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi).

Adwokat Rozwód

Od ponad 11 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne