Sprawy rozwodowe bardzo często wiążą się z alimentami. Mowa tu nie tylko o środkach utrzymania dla małoletnich dzieci (choć te pojawiają się najczęściej), ale także i dla osób dorosłych. Obecne przepisy przewidują prawo do alimentów dla drugiego z byłych małżonków.

Wiele w tej kwestii zależy jednak od ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli bowiem jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego – chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Jak uzyskać prawo do alimentów w Krakowie?

Prawo do otrzymywania alimentów nie oznacza, że sąd uwzględnia je z urzędu w każdej sprawie rozwodowej. Niezbędny w tym celu jest odpowiedni wniosek umieszczany w pozwie rozwodowym.

O alimenty można walczyć na różne sposoby – można dochodzić ich także poza takim postępowaniem – rozwód nie jest więc konieczny, aby zainteresowany uzyskał dla siebie lub swojego dziecka odpowiednie środki utrzymania.

Podstawowym problemem pojawiającym się w każdej sprawie alimentacyjnej jest ustalenie konkretnej kwoty, którą chce się otrzymywać.

W praktyce wiele w tej kwestii zależy od potrzeb osoby, wobec której alimenty mają być płacone. Możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji także są w tej kwestii istotne. Równie ważne jest wskazanie odpowiednich dokumentów oraz stosownego uzasadnienia – ich zadaniem jest przekonanie sądu o zasadności alimentów.

Sam wniosek o przyznanie alimentów, nawet najlepiej napisany, nigdy nie będzie wystarczającym argumentem dla sądu. Prawidłowe ustalenie wysokości alimentów zależy od konkretnej sprawy i wielu zróżnicowanych czynników.

Nasza kancelaria pomoże nie tylko w sporządzeniu odpowiednich dokumentów pozwalających uzyskać świadczenia alimentacyjne (czy to w ramach postępowania rozwodowego, czy też poza nim), ale także doradzi, jak wysokich świadczeń mogą Państwo dochodzić od zobowiązanego. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wsparcie na każdym etapie postępowania alimentacyjnego.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].