Rozwód Ukrainki z Polakiem: Kluczowe aspekty prawne

Zmieniający się styl naszego życia, rozwój gospodarczy, zagraniczne wojaże sprzyjają coraz większej ilości związków małżeńskich zawieranych pomiędzy osobami różnych narodowości. W ostatnich latach rośnie liczba polsko-ukraińskich małżeństw, co w praktyce przekłada się również na zwiększoną skalę rozwodów. Jak przebiega rozwód Ukrainki z Polakiem? Rozwód Polki z Ukraińcem – co należy wiedzieć?

Rozwód Polki z Ukraińcem – co trzeba wiedzieć?

W dzisiejszych realiach nie dziwi już związek Polki lub Polaka z obywatelem Ukrainy. Małżeństwa binacjonarne, związki zarejestrowane przez osoby różnych narodowości na stałe wpisały się w polską rzeczywistość. Rosnąca ilość zawieranych związków formalnych wpływa na większą liczbę rozwodów, dlatego warto wiedzieć jak przebiega rozwód Ukrainki z Polakiem i Polki z Ukraińcem.

Dla rozwodzących się małżonków istotną kwestią pozostaje, przed jakim sądem mają to zrobić, jakie prawo znajduje zastosowanie w takiej sytuacji. Zagadnienia dotyczące przepisów prawa w tej materii są skomplikowane, dlatego warto w takiej sytuacji posiłkować się pomocą prawnika. Adwokat dla cudzoziemców wyjaśni obowiązujące regulacje i załatwi potrzebne formalności.

Rozwód Polki z Ukraińcem opiera się na zasadach umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych podpisanej przez Polskę i Ukrainę w 1993 roku. Obowiązują tutaj dwie ogólne zasady:

Pierwsza dotyczy sytuacji, w której rozwód zostaje przeprowadzony według prawa państwa, którego małżonkowie są obywatelami w momencie rozpoczęcia postępowania.

Druga wskazuje, że rozwód pomiędzy obywatelem Ukrainy i obywatelem Polski podlega przepisom prawa państwa, w którym mają miejsce zamieszkania. Kiedy jedno z nich mieszka w Polsce, a drugie na Ukrainie, rozwód odbędzie się według prawa, w którym toczy się sprawa rozwodowa.

Jak przebiega rozwód Ukrainki z Polakiem?

W przedmiocie rozwodu pomiędzy Ukrainką a Polakiem istnieją różne rozwiązania. Procedura rozwodowa obowiązująca w Polsce różni się od procesu rozwodowego na Ukrainie. Jeżeli rozwód Ukrainki z Polakiem odbywa się według polskiego prawa postępowanie przeprowadza Sąd Okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron. W takiej sytuacji sprawa odbywa się w myśl zasad polskiego prawa, w języku polskim. Kiedy małżonka nie włada wystarczająco językiem polskim w postępowaniu bierze udział tłumacz. Ważne, że jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi i zamieszkują w Polsce, postępowanie rozwodowe obywa się obligatoryjnie na terenie RP.

Kiedy jeden z małżonków zamieszkuje na Ukrainie to rozwód Ukrainki z Polakiem może przebiegać przed ukraińskim organem. W takiej sytuacji właściwym sądem jest zarówno sąd polski jak i ukraiński. Procedura rozwodowa trwa tam od jednego do kilku miesięcy. Ważne, że rozwiązanie związku małżeńskiego na Ukrainie nie jest możliwe, kiedy żona jest w ciąży i przez rok od urodzenia dziecka (z kilkoma wyjątkami). Orzeczenie sądu ukraińskiego może zostać uznane przez sąd w Polsce. W takiej sytuacji należy złożyć stosowny wniosek wraz z odpisem wyroku.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].