Oferta Usług

W swojej praktyce zawodowej przeprowadziliśmy kilkaset postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego, procesów rozwodowych, spraw o alimenty, spraw o podział majątku wspólnego małżonków czy też związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi.

W związku z powyższym oferta usług adwokata rozwodowego obejmuje następujące sprawy:

  • sprawy o rozwód, separację, alimenty na dzieci i na małżonka (ustalenie zobowiązań małżonków po rozwodzie lub separacji, reprezentacja przed sądem na każdym etapie postępowania)
  • sprawy o podział majątku (podział majątku po rozwodzie, podział mieszkania, wspólne kredyty zaciągnięte w trakcie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, reprezentacja przed sądami wszelkich instancji)​
  • spory dotyczące ustalenia własności w przedsiębiorstwach prowadzonych przez małżonków
  • spory dotyczące nakładów na majątek osobisty małżonków
  • sprawy związane z wierzycielami jednego z małżonków​
  • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi (uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie praw rodzicielskich, ograniczenie władzy rodzicielskiej)​
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka (prowadzenie postępowań sądowych, ustalenie ojcostwa oraz alimenty)
  • sprawy dotyczące ustanowienia opieki oraz kurateli (ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie opiekuna, ustanowienie kuratora)

Adwokat Rozwód

Od ponad 11 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne