Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej: Szczegółowy cennik i porady

Wycena usług prawniczych w Polsce od zawsze pozostawała pewną tajemnicą. Nic więc dziwnego, że wokół tego tematu narosło wiele mitów i niedomówień. Szczególnie ciekawą kwestią pozostaje koszt rozwodu – jego dokładna cena zależy od wielu różnych czynników. Ile więc kosztuje rozwód w Polsce?

Koszt wynajęcia adwokata w sprawie rozwodowej

Z roku na rok liczba rozwodów w Polsce rośnie – w samym tylko 2016 r. wynosiła ok. 64 000. W większości spraw strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, a to oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami.

Rozwieść można się także i bez prawnika. Prawo nie przewiduje wymogu posiadania adwokata lub radcy prawnego, który bezwzględnie musi poprowadzić za Ciebie tę sprawę. Jeśli jednak nigdy nie miałeś do czynienia z przepisami, lepiej i bezpieczniej skorzystać z profesjonalnej pomocy – szczególnie, jeśli wiesz, że aktualny małżonek z pewnością będzie sprawiał problemy w sądzie. Co więcej, wyszkolony pełnomocnik będzie w stanie nie tylko sporządzić prawidłowy pozew, ale także odpowiednio zareaguje na każdy ruch drugiej strony. Dobry adwokat będzie mocnym wparciem. Jeżeli interesuje Cię ile kosztuje rozwód w Rzeszowie, to więcej w tym artykule: https://ktmh.pl/ile-kosztuje-rozwod/

Co ma wpływ na cenę rozwodu

Na koszty rozwodu tak naprawdę składają się dwie rzeczy – niezbędne opłaty sądowe oraz wynagrodzenie zatrudnianego prawnika. Ten drugi element jest jednak dobrowolny.

Pamiętaj przy tym, że brak adwokata oznacza samodzielne prowadzenie całej sprawy i to od początku. Jeśli Twój obecny małżonek ma już swojego prawnika, to warto zastanowić się także nad swoim.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Aby uzyskać rozwód niezbędny jest oczywiście prawidłowo sporządzony pozew o rozwód, z którym związana jest opłata sądowa w wysokości 600 zł. Na chwilę obecną jest to stała kwota bez względu na to jakiego rozwodu żądasz i z jakimi żądaniami wystąpisz (oprócz żądania podziału majątku, które jest płatne dodatkowo). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rząd planuje zmienić opłatę od pozwu w sprawach rozwodowych i podnieść ją w granicach od 1.000 zł do 2.000 zł.

Do opłaty od pozwu należy doliczyć koszty niezbędnych odpisów aktów stanu cywilnego (małżeństwa obu stron lub urodzenia dzieci – 22 zł za skrócony odpis każdego aktu, 33 zł za zupełny odpis każdego aktu), a także ewentualnych dowodów, które chcielibyśmy przeprowadzić w sądzie (np. koszt wydruków elektronicznych rozmów, wynajęcia detektywa, zdjęć).

Niezależnie od tego czy chcesz rozwiązania małżeństwa bez winy którejkolwiek ze stron lub z orzeczeniem winy drugiego małżonka, opłata za pozew jest w zasadzie niezbędna, aby sąd mógł w ogóle zająć się całą sprawą.

Warto jednak przypomnieć, że dla osób, których nie stać na opłacenie pozwu rozwodowego, ustawodawca przewidział szczególne zwolnienie. Można je uzyskać składając specjalny wniosek wraz z należycie wypełnionym formularzem dotyczącym uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku.

Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

1) rozwód;

Art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów jest zupełnie darmowy, stosowny formularz można zaś pobrać w każdym sądzie lub ściągnąć z internetu. Jeśli sąd uzna, że faktycznie nie jesteś w stanie ponieść kosztów zarówno pozwu, jak i całego postępowania sądowego, zostaniesz zwolniony z obowiązku ich ponoszenia.

Jeśli jednak to nie nastąpi, pozew będzie musiał zostać opłacony. Brak wymaganej opłaty oznacza zwrot pozwu i zażądanie uzupełnienia brakującej należności w terminie 7 dni.

Koszt sprawy rozwodowej

Postępowanie sądowe może wiązać się także z innymi kosztami – np. wynagrodzeniem biegłych sądowych. Pamiętaj jednak, że wiele zależy od tego jakie żądania zostaną zawarte w pozwie rozwodowym (stąd też warto postarać się o doświadczonego adwokata, który podpowie co zrobić w danej sprawie).

Przykładowo, jeśli powód złoży wniosek o eksmisję swojego małżonka, to koszt wzrośnie o kolejną opłatę sądową w wysokości 200 zł, jeśli dodamy do tego wniosek o podział majątku wspólnego to będziemy musieli zapłacić dodatkowo 1.000 zł (lub 300 zł, gdy strony złożą zgodny projekt podziału majątku).

Nie mniej ważne jest także uczestnictwo świadków i ewentualnych biegłych w sprawie. Koszty stawiennictwa takich osób i wydanych opinii, to dodatkowe wydatki związane ze sprawą rozwodową (sama opinia biegłego to koszt oscylujący wokół kwoty 1.000 – 2.000 zł, w zależności oczywiście od jej przedmiotu).

Opłacie podlega także opinia OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowniczych) w zakresie małoletnich dzieci, której koszt wynosi od 500 do 1.000 zł.

Ewentualna mediacja to kolejny wydatek rzędu ok. 450 zł + zwrot kosztów dojazdu, wynajmu pomieszczenia i korespondencji mediatora, koszt kuratora sądowego w ramach przeprowadzanego wywiadu środowiskowego to ok. 80 zł, w przypadku zaś zasądzenia alimentów koszty wzrastają do 5% rocznej wartości alimentów.

Kto będzie musiał uiścić te wszystkie opłaty?

Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego (lub solidarnie oboje z nich w przypadku orzeczenia rozwodu winy obojga małżonków lub bez winy któregokolwiek z nich).

Oczywiście jeśli którakolwiek ze stron zostanie zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, nie będzie musiała ponosić ww. opłat.

Zwrot opłat za rozwód

Czy da się odzyskać choćby część włożonych przez siebie pieniędzy do sprawy? Tak, choć pod pewnymi warunkami. Co do zasady bowiem koszty procesu pokrywa ten, kto przegrał całą sprawę.

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty połowę wpisu, czyli 300 zł.

W przypadku orzeczenia wyroku z wyłącznej winy drugiego małżonka – małżonek winny na żądanie małżonka niewinnego zobowiązany jest do zwrotu wszystkich niezbędnych kosztów postępowania, w przypadku orzeczenia rozwodu z winy obu stron – każda strona płaci za siebie i nie ma obowiązku zwracania żadnych kwot drugiemu małżonkowi.

Pamiętaj jednak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może nie zasądzać od przegrywającego sprawę małżonka żadnych kosztów procesu albo może zasądzić jedynie ich część.

1. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa.

2. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 100 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

Jeśli zostałeś zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, to masz prawo ubiegać o się o prawnika z urzędu – w takiej sytuacji wynagrodzenie prawnika zostanie opłacone przez Skarb Państwa. Jeśli jednak sąd nie przyzna Ci zastępcy procesowego z urzędu, takie koszty będziesz musiał ponieść we własnym zakresie.

O pensjach prawników rozwodowych mówi się po cichu już od wielu lat. Wiele w tej kwestii zależy jednak od tego, w jakiej części Polski przebywa adwokat lub radca prawny. Ceny usług prawniczych uzależnione są bowiem od tego czy wynajmiemy adwokata z większego miasta oraz jak duże doświadczenie posiada on w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Jeśli dodamy do tego wszystkiego złożoność całej sprawy, to wynagrodzenie za przeprowadzenie rozwodu będzie rosło proporcjonalnie do ilości żądań i wątków powoda lub pozwanego.

Koszty pełnomocnika ustalane są zawsze indywidualnie – im więcej roszczeń będziesz chciał wnieść do sprawy, tym większa będzie pensja wynajmowanego prawnika. Tak samo będzie w przypadku, gdy rozwód ma zapaść z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka. Zebranie dowodów i ich sprawne pokazanie przed sądem wymaga nakładu pracy adwokata, nic więc dziwnego, że sprawa w takich sytuacjach będzie droższa.

Ceny zaczynają się już od 1 tysiąca złotych (taką kwotę możemy uznać za bardzo promocyjną). Ale tak naprawdę przyjęło się, że żaden profesjonalny prawnik nie wyceni swoich usług przed poznaniem szczegółów sprawy i żądań swojego klienta.

W praktyce średnia pensja prawnika wynosi ok. 4.000 – 5.000 zł. Zdarzały się jednak przypadki, w których prawnik zażyczył sobie kwoty 10.000 lub 20.000 zł za poprowadzenie całej sprawy – w takich przypadkach wiele zależy jednak od tego, jak skomplikowany jest stan faktyczny, relacje między małżonkami i czy w grę wchodzi też podział majątku oraz ustalenie kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Co ciekawe, praktyka prawnicza pokazuje, że adwokaci, którzy decydują się na poprowadzenie sprawy rozwodowej nie schodzą poniżej 2.500 zł, a i to też tylko w najprostszych sprawach (tam gdzie nie ma orzeczenia o winie, brak jest wspólnych małoletnich dzieci i nie występuje podział majątku).

W przypadku spraw związanych z orzeczeniem winy drugiego małżonka, ceny zazwyczaj zaczynają się od 4.000 zł – tutaj znowu, im trudniejszy poziom sprawy i wymagania klienta, tym pensja prawnika staje się wyższa.

Znaczenie wyboru  doświadczonego prawnika w sprawach rozwodowych

Wybór odpowiedniego prawnika ma kluczowe znaczenie dla skutecznego przebiegu procesu rozwodowego. Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym będzie w stanie zapewnić nie tylko profesjonalną reprezentację w sądzie, ale również cenne doradztwo na każdym etapie procesu.

Prawnik z obszerną wiedzą na temat przepisów dotyczących rozwodów i podziału majątku będzie w stanie skutecznie negocjować warunki porozumienia i chronić interesy swojego klienta. Ważne jest, aby wybrać prawnika, który ma udokumentowane sukcesy w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz dobrym zrozumieniem subtelności i niuansów związanych z tą dziedziną prawa.

Od czego zależą koszty rozwodu?

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt ewentualnego podziału majątku (albo przy rozwodzie, albo w ramach odrębnego postępowania) – im większy majątek, tym większa pensja prawnika. Zdarzały się przypadki, w których za rozwód trzeba było zapłacić nawet 50.000 zł, dotyczyło to jednak osób bardzo bogatych, które miały problem z podzieleniem ogromnego majątku wspólnego.

Sprawy rozwodowe są dużo bardziej nieprzewidywalne, niż pozostałe rodzaje spraw cywilnych, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę napięty stosunek pomiędzy stronami, duży majątek wspólny oraz małoletnie dzieci.

Wszystko to sprawia nie tylko, że koszty rozwodu będą stosunkowo wysokie, ale także że rozprawy na sali sądowej do przyjemnych raczej należeć nie będą. Lepiej więc w takich sytuacjach skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata, który na każdym etapie doradzi i podpowie co robić. A że jego wynagrodzenie może trochę kosztować? No cóż, każda usługa wymaga konkretnych pieniędzy, a rozwodu przecież nie bierzemy co roku (przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków).

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].