Baza wiedzy

opłata za pozew rozwodowy

Czy można uniknąć opłaty za pozew rozwodowy?

Praktycznie każdy pozew sądowy wymaga opłacenia. Przepisy mają jednak na względzie osoby, których nie stać na uiszczenie właściwej opłaty sądowej. Dotyczy to także spraw rozwodowych. Po spełnieniu określonych przesłanek strona ma więc możliwość uniknąć opłaty za pozew.  Wysokość opłaty za

Cały artykuł »
rozwód a dziecko

Ulga na dziecko po rozwodzie rodziców

Posiadanie uczących się dzieci pozwala skorzystać z ulgi podatkowej, dzięki któremu wiele rodzin może zyskać dodatkowe wsparcie finansowe. Rozwód pociąga za sobą istotną zmianę w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i osobistych kontaktów każdego z rodziców. Czy ma także wpływ na

Cały artykuł »
rozwód a dziecko

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że co do zasady w sprawach sądowych biorą udział osoby pełnoletnie. Czasami zdarza się jednak, że dotyczy to także osób małoletnich – również w sprawach rozwodowych. Udział dzieci w postępowaniu sądowym zawsze wymaga stosowania odmiennych zasad,

Cały artykuł »
separacja

Co może być dowodem w sprawie o orzeczenie separacji?

Decyzja o uzyskaniu sądowej separacji, podobnie jak o zainicjowaniu sprawy rozwodowej, wymaga zgromadzenia dowodów, które przekonają sąd o słuszności podjętego działania. Co zatem może być dowodem w sprawie dotyczącej orzeczenia separacji? Wiele zależy od okoliczności danej sprawy. Przesłanki do separacji

Cały artykuł »
separacja

Jak założyć sprawę o separację?

Problemy pojawiające się w małżeństwie nie zawsze muszą oznaczać definitywnego rozstania. W niektórych przypadkach istnieje bowiem szansa na uratowanie związku. Pomóc w tym może np. separacja sądowa. Musimy jednak wiedzieć jak i kiedy zainicjować odpowiednie postępowanie. Rodzaje separacji małżeńskiej Tak

Cały artykuł »
alimenty

Pozbawienie praw rodzicielskich a obowiązek alimentacyjny

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszą formą ingerencji państwa w sferę rodzinną. W praktyce ma to miejsce wtedy, gdy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków względem dziecka z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący

Cały artykuł »
rozwód przysposobienie dziecka

Czym jest przysposobienie dziecka?

Przysposobienie jest oficjalną nazwą stosowaną dla adopcji dziecka. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyróżniają kilka rodzajów przysposobienia, stawiają także warunki, jaki musi spełnić osoba, która chce adoptować dziecko. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, warto wiedzieć jakie wymogi stawia w tym

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Kiedy można żądać rozwodu, a kiedy separacji?

Podjęcie decyzji o rozstaniu nie zawsze musi oznaczać rozwód. Małżonkowie mogą bowiem zadecydować o separacji, zarówno tej faktycznej, jak i prawnej. Te dwie instytucje zasadniczo różnią się od siebie, głównie pod względem skutków prawnych. Kiedy zdecydować się na rozwód, a

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Sprawy rozwodowe bardzo często wiążą się z koniecznością udziału świadków na sali sądowej. Taka sytuacja pojawia się głownie wtedy, gdy ustalana jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Rola świadka sprowadza się więc do potwierdzenia lub zaprzeczenia pewnych okoliczności powoływanych przez

Cały artykuł »
alimenty

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Wykonywanie świadczeń alimentacyjnych powinno polegać na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. W praktyce alimenty przyjmują postać pieniężną – głównie ze względów praktycznych. Jak jednak ustalić właściwą kwotę, która należy się na dziecko? Kto może wnioskować

Cały artykuł »
rozwód

Wspólne mieszkanie małżonków po rozwodzie

Dlaczego małżonkowie decydują się na rozwód? Głównie po to, aby zacząć nowe życie z zupełnie inną osobą. Rozstanie z poprzednim mężem lub żoną jest z reguły na tyle definitywne, że byli małżonkowie nie chcą już utrzymywać ze sobą kontaktów. W

Cały artykuł »
alimenty

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Sprawy sądowe w Polsce trwają z reguły dosyć długo. W przypadku świadczeń alimentacyjnych może to mieć szczególne znaczenie. W trakcie postępowania uprawniony do alimentacji nie otrzymuje co do zasady żadnych pieniędzy od zobowiązanego. Przepisy pozwalają jednak obejść tę regułę. Trzeba

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Jak ustalić wysokość alimentów?

Powszechnie przyjęło się, że świadczenia alimentacyjne ustalane są w odpowiedniej sumie pieniężnej. Uprawniony do ich otrzymywania musi wskazać konkretną kwotę, którą będzie mu płacił zobowiązany do alimentów. Nie zawsze jest to proste zadanie – trzeba bowiem uważać, aby nie podać

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

View Post Wyrok rozwodowy w sprawie, w której pojawiają się małoletni zawiera w sobie rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Co ciekawe, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywanie kontaktów z małoletnim po rozwodzie może zostać określony w oparciu

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Rozdzielność majątkowa a rozwód

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia związku z mocy samego prawa. Taki stan rzeczy może być jednak modyfikowany poprzez zawarcie stosownej umowy (popularnie określanej mianem intercyzy). Rozdzielność majątkowa może pojawić się w danym małżeństwie w zasadzie w

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Jak się zachować w sądzie na rozprawie rozwodowej?

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwą sprawą. Jeśli jednak zostanie już podjęta, warto wiedzieć jak będzie wyglądała rozprawa w sądzie. Złożenie pozwu to zaledwie pierwszy krok, który inicjuje postępowanie w sprawie rozwodowej. Równie istotne są dalsze etapy procesu. Decyzja o

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

Założenie sprawy rozwodowej ma oczywiście na celu uzyskanie wyroku rozwiązującego dane małżeństwo. Czasami zdarza się jednak, że stosunki pomiędzy stronami postępowania mogą być naprawione, co w ostateczności pozwoli na uratowanie związku. Sposobem na osiągnięcie takiego rezultatu będzie chociażby mediacja. [spis-tresci]

Cały artykuł »
adwokat rozwód

Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Małżonkowie, którzy decydują się na rozwód powinni być świadomi, że chociaż raz będą zobowiązani pojawić się w sądzie. Osobista obecność obu małżonków jest wymagana, aby ustalić możliwość wydania wyroku rozwiązującego związek. Jakie pytania zadaje wówczas sąd? Przesłuchanie stron na sprawie

Cały artykuł »